Logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Accés restringit
Idioma del web:
Català Español English
Apartats
Sistema de Garantia Intern de Qualitat

Informes de seguiment
Escola adscrita a la UAB
 

AQU Catalunya
AQU Catalunya: L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), constituïda el 29 d'octubre de 1996 té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya. 

Seguint els enllaços, podeu consultar els següents documents realitzats per l'AQU Catalunya:

A través de l'enllaç que trobareu a continuació, podeu accedir al cercador d'informes d'avaluació elaborats per l'AQU Catalunya.


ANECA - Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
L'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) és una fundació estatal que té com a objetiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema d'educació superior mitjançant l'avaluació, certificació i acreditació d'ensenyaments, professorat i institucions.

Programes d'avaluación d'ensenyaments i institucions:

  • Programa Audit: Dirigit als centres universitaris per tal d'orientar-los en l'establiment de sistemes de garantia interna de qualitat.
  • Programa Docentia: Dóna suport a les universitats perquè dissenyin mecanismes propis per tal de valorar la qualitat de l'activitat docent del seu professorat.
  • Programa Verifica: Avalua les propostes dels plans d'estudi dissenyats en consonància amb els objetius establerts per a la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Programes d'avaluació del professorat:

  • Per a la contractació: Avalua l'activitat docent i de recerca i la formació acadèmica dels sol·licitants per a l'accés a les figures de professor universitari contractat (professor contractat doctor, professor ajudant doctor, professor col·laborador i professor d'universitat privada) establertes a la LOMLOU.
  • Acreditació Nacional (Programa ACADEMIA): Avalua el perfil dels sol·licitants per a l'accés als cossos de funcionaris docents universitaris (Professors Titulars d'Universitat i Catedràtics d'Universitat).

Autoavaluació del centre
Seguint els enllaços, podeu consultar els informes d'autoavaluació de l'EUI - Sant Pau realitzades els anys 2008 i 2009.

Avaluació dels estudis
Seguint els enllaços, podeu consultar els següents documents relacionats amb l'avaluació dels estudis oferts per l'EUI - Sant Pau:

Avaluació del professorat
Els professors de l'EUI - Sant Pau, d'acord amb la Resolució UNI/3707/2005 de 27 de desembre, han rebut un informe favorable de la Comissió Específica de Professorat Lector i Professorat Col·laborador de l'Àmbit de Ciències Mèdiques i de la Salut de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.  
Informació d'interès
 Marc VSMA

Avís legal