Logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Accés restringit
Idioma del web:
Català Español English
Apartats
Consell d'estudiants
Consell d'estudiants

És l'òrgan de representació dels estudiants del Centre, està integrat pels representants de cadascun dels cursos de Grau en Infermeria de l'EUI - Sant Pau.

Cada curs decidirà quin ha de ser el sistema de votació per escollir delegat/da de curs en cas que hi hagués més d’un candidat. Tanmateix, en qualsevol moment el grup de classe podrà demanar un canvi de delegat/da de curs si creu que aquest/a no compleix amb les tasques aprovades pel Consell d’ Estudiants.


El grup de classe podrà nomenar, un/a sotsdelegat/da o dues delegades o delegats, en qualsevol cas, assumiran conjuntament les mateixes funcions.

D'entre els membres del Consell, es trien els representants per als òrgans de govern i de participació de l'EUI - Sant Pau.

El Consell d'Estudiants estarà en contacte amb l'Equip de Direcció del Centre.


El Consell haurà de vetllar per l’acompliment dels deures i els drets dels estudiants i haurà de potenciar la participació d’aquests en tots els àmbits de l’Escola.


Cada membre del Consell, com a delegat/da de curs, haurà de dur a terme la seva activitat des d’un punt de vista objectiu, representant les diferents opinions del grup classe davant reunions d’avaluació, comissions de docència i tota aquella activitat en la qual hagi de representar al seu grup classe. 

D’entre els membres del Consell d’Estudiants s’escollirà com a mínim un/a  secretari/a, que tindrà les següents funcions:

·   
Convocar les reunions ordinàries del Consell d’Estudiants.
·   
Prendre nota de les actes i signar-les.
·   
Enllaç amb la Directora. 
·   
Redactar la memòria anual. 

Són obligacions dels membres del Consell d’Estudiants:

·   
Tramitar la convocatòria de reunions.
·   
Fer difusió de la convocatòria.
·   
Prendre acta i fer-la pública.
·   
Aprovar la memòria anual. 

El Consell d’Estudiants disposarà del suport directe de la direcció de l’EUI - Sant Pau així com de les eines de suport logístic i informàtic que necessiti.

Informació d'interès
Directora de l'Escola:

Mercedes Abades
MAbades@santpau.cat

Coordinadora titulació:

Beatriz Campillo
BCampillo@santpau.cat

Coordinadora 1r Curs:

Maria Serret
MSerret@santpau.cat

Coordinadora 2n Curs:

Elvira Hernandez
EHernandezMa@santpau.cat

Coordinadora 3r Curs:

Maria Teresa Ricart
MRicart@santpau.cat 

Coordinadora 4t Curs:

Eva Román
ERoman@santpau.cat

Coordinadora de mobilitat i intercanvis:

Montserrat Guillaumet
MGuillaumet@santpau.cat

Coordinadora Recerca:

Eva Román
ERoman@santpau.cat 

Coordinadora de Calidad:


Rosalia Santesmases
RSantesmases@santpau.cat 


Coordinadores Màsters

Atenció d'infermeria a persones
amb problemes cardíacs:


Maria Teresa Ricart
MRicart@santpau.cat 

Infermeria gerontològica i
geriàtrica:


Elvira Hernández
EHernandezMa@santpau.cat

Infermeria intensiva:

Antonio Torres
ATorresQ@santpau.cat
 

Infermeria oncològica:

Adelaida Ramos
ARamosF@santpau.cat

Infermeria psiquiàtrica i
salut mental:


Montserrat Sirvent
MSirvent@santpau.cat

Infermeria perioperatòria:

Beatriz Campillo
BCampillo@santpau.cat 

Conductes Addictives:
Prevenció i Intervenció Infermera: 


Montserrat Sirvent
MSirvent@santpau.cat 

Atenció d'infermeria
al nen i a l'adolescent:  


Maria Serret
MSerret@santpau.cat 
 

Avís legal