Logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Accés restringit
Idioma del web:
Català Español English
Ajuts i Beques > Ajuts i Beques - Estudis Oficials
Convocatòria ajuts ACA
Any acadèmic 2017/18
 
S'ha obert la convocatòria per a la concessió d'ajuts universitaris de centres adscrits (ACA) per aquest curs 2017/18, publicat al DOGC número 7636, RESOLUCIÓ EMC/1069/2018 del 14 de maig.

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 de juny al  6 de juliol del 2018.

Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de Tràmits gencat (Ajuts ACA) de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar el web de l'AGAUR.

Resolució beques de Règim General
Any acadèmic 2017/18
 

S’han publicat les propostes de resolució de les beques de Règim General corresponents a aquest curs 2017-18.

Podeu consultar tota la informació a la pàgina web de l'AGAUR 


Beques de Règim General
Convocatòria any acadèmic 2017/18
Ha sortit la convocatòria de beques de caràcter general (BOE 190, del 10 d'agost de 2017) per a estudiants universitaris a la Resolució del 3 d’agost de 2017 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2017 - 2018, para estudiantes que cursan estudios postobligatorios.

Termini de presentació: fins al 17 d'octubre de 2017

Per a més informació, consulteu el web de l'AGAUR i el següent full informatiu

Acreditació de caràcter econòmic
Beques de Règim General 2017/18
L’AGAUR ha obert la convocatòria per sol·licitar l’acreditació de caràcter econòmic a l’efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional el curs 2017-2018. La convocatòria estarà oberta del 16 de juny al 16 d’octubre. A diferència del curs passat, aquest termini permet obtenir-la a temps, per a l'inici de la matrícula.

Una de les novetats d'aquesta convocatòria afecta a les dades fiscals que es tindran en compte per calcular l'acreditació. Enguany es tindran en compte les dades fiscals de l'any 2015, i no les del 2016 tal i com tocaria. Són les mateixes dades que es van fer servir per l'acreditació del 16/17.

Com sempre, els estudiants que disposin d'una credencial de becari de la convocatòria general del curs 2016-2017 no han de sol·licitar l'acreditació del 17/18.

Per últim recordar que aquesta acreditació no substitueix el procediment de sol·licitud de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació, per tant és imprescindible que a banda de l’acreditació l’estudiant sol·liciti la beca.

Seguint l'enllaç que trobareu a continuació, podreu accedir a l'espai del web de l'Agaur des d'on es pot sol·licitar l'acreditació de caràcter econòmic.

Resolució ajuts ACA
Any acadèmic 2016/17
S’han fet públiques, al tauler d’anuncis i al web de l’AGAUR, la resolució d’inadmesos i desistits i la resolució d’atorgament de la convocatòria d’ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA 2016/17).

Podeu consultar tota la informació a la pàgina web de l'AGAUR.

Declaració jurada sol·licitud beca MECE
Els alumnes que es matriculen com a becaris al Grau en Infermeria han de presentar, en cas que no s'hagi publicat laconvocatòria oficial, una declaració jurada (a la qual podeu accedir seguint l'enllaç) conforme sol·licitaran la Beca del MECE. La declaració s'ha de presentar a la Secretaria de l'EUI.
Informació d'interès
Secretària de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI:

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Silvia del Pino
Raquel Pujol
Magdalena Sánchez
Neus Taribó

Consergeria

César Diéguez

A/e: seui@santpau.cat
A/e: secretariaeui@santpau.cat

Avís legal