Logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Accés restringit
Idioma del web:
Català Español English
Apartats
L'Escola
Novetats
Defensa tesi doctoral
El dilluns 24 de juliol va tenir lloc a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) la defensa de la tesi doctoral de Rosalia Santesmases, professora de la EUI-Sant Pau.
La tesi titulada “Nivell d’alfabetització en salut i pràctiques d’autocura en pacientes amb insuficiència cardíaca atesos a l’atenció primària” és un estudi descriptiu transversal multicèntric. El seu objectiu és determinar la relació entre el nivell d’alfabetització en salut i altres determinants sociodemogràfics en les pràctiques d’autocura dels pacients amb insuficiència cardíaca atesos en Atenció Primària.

El projecte s’ha dut a terme en els Centres d'atenció primària del Servei d'Atenció Primària Delta del Llobregat.
La tesi dirigida per la Dra. Maria Dolors Navarro Rubio i el Dr. Lluís González de Paz, tracta d’un estudi transversal multicèntric i aleatoritzat amb pacients diagnosticats d'insuficiència cardíaca que es visiten en centres d’atenció primària de l’àrea metropolitana de Barcelona (Hospitalet de Llobregat). El nivell d’alfabetització en salut es va mesurar amb la versió espanyola del Health Literacy Survey European Union Q-47. Es va analitzar la relació entre alfabetització en salut, les pràctiques d'autocura, variables sociodemogràfiques i clíniques mitjançant test d'ANOVA. Es va dur a terme un model de regressió lineal múltiple i es va calcular la contribució relativa de cada factor al model amb un procediment de Bootstrap de remostreig. El nivell d'autocura es va mesurar utilitzant l'Escala Europea de Autocuidado en Insuficiencia Cardíaca (EHFScBS), es va dur a terme l’anàlisi factorial confirmatori i el model de Rasch. Amb aquest treball d’investigació es posa en valor l’ experiència significativa en l’atenció prestada als pacients amb insuficiència cardíaca i del paper actiu que tenen les infermeres en la prevenció i promoció de la salut en atenció primària.
A més, s’ha profunditzat en el paper que tenen les infermeres i metges d'atenció primària en l’atenció dels pacients amb baix nivell d'alfabetització de la salut per adaptar els missatges educatius per millorar la comprensió. Davant l'absència d'instruments específics de mesurament de l'alfabetització en salut preguntar als pacients pel nivell acadèmic pot ajudar a mesurar el nivell d'alfabetització en salut.

La professora Santesmases, ha aconseguit la qualificació de doctor cum laude per la UIC.
Informació d'interès
Secretària de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI:

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Raquel Pujol
Magdalena Sánchez
Neus Taribó
Víctor Torres

Consergeria

César Diéguez

A/e: seui@santpau.cat
A/e: secretariaeui@santpau.cat

Avís legal