Logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Accés restringit
Idioma del web:
Català Español English
Per què l'Escola de Sant Pau?
Per què l'Escola de Sant Pau?
Per la seva història, de més de 50 anys de funcionament com a Escola d'Infermeria, durant els quals ha evolucionat influenciada i condicionada pels factors de canvi de la societat en què ha estat immersa i per l’avenç del coneixement de la disciplina infermera.

Perquè  l’eix central  de l'escola és i ha estat sempre  la persona, i això queda  reflectit en l’atenció individualitzada que es dedica a l’estudiant, en l’organització dels ensenyaments i en el treball de l’equip.


Perquè les línies principals de l’EUI són la docència, la recerca i l'extensió:
Com a centre d’ensenyament superior adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona,  ofereix, a més del Grau en Infermeria, set màsters com a estudis propis de postgrau, així com activitats d’extensió i de formació permanent.


Pel nostre compromís amb la qualitat

L’objectiu principal d’aquesta Escola ha estat i és dur a terme un procés d’ensenyament – aprenentatge de màxima qualitat, per tal que els futurs infermers/es puguin oferir les cures d’infermeria que la societat necessita i demana. En el nostre compromís amb la qualitat, tenim en compte la qualitat del servei que oferim, no solament com un dret de l’estudiant, sinó, i especialment, com una responsabilitat envers la societat.


Pel nostre model de pràctiques clíniques
Les pràctiques es realitzen a centres hospitalaris, centres d’atenció primària, centres geriàtrics i socoisanitaris, i estan regulades per:
  • Convenis de col·laboració, amb cada centre
  • Document Marc de referència que facilita criteris, per garantir la coordinació de tots els agents que intervenen i la implicació activa  dels estudiants en el seu procés d’aprenentatge.
Per la relació infermera/estudiant, que és d’una infermera de referència per cada estudiant. A més de la infermera de referència, un/a professor/a de l’assignatura assumeix el seguiment d’un grup d’estudiants, entre 5 i 10 estudiants per grup i professor.

Les pràctiques es planifiquen seguint una seqüència lògica de menys a més complexitat i en relació amb les competències específiques de  les diferents assignatures, i s’organitzen de manera que produeixin efectes acumulatius,  increment progressiu i desenvolupament de les competències transversals.


Els titulats:
Els titulats a l’EUI - Sant Pau, al finalitzar la carrera, tenen preferència de contractació a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Els titulats a l’EUI - Sant Pau tenen places reservades amb preferència pels estudis de postgrau que ofereix l’Escola (màster).
Informació d'interès
Directora de l'Escola:

Mercedes Abades
MAbades@santpau.cat

Avís legal