Logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Accés restringit
Idioma del web:
Català Español English
Programa propi UAB
Programa Propi UAB
Descripció

El Programa Propi de la UAB facilita als estudiants de grau matriculats a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera no europea. Les dues universitats participants han d'haver signat un conveni bilateral. El reconeixement d'estudis es farà d'acord a l'equiparació de crèdits que l'estudiant pacti amb la coordinadora responsable d'intercanvis de l'EUI - Sant Pau abans d'anar a la universitat de destí.

A partir de la convocatòria 2011/12, l'acreditació de nivell d'idioma és un element que comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l'hora de baremar les sol·licituds presentades. El nivell mínim que donarà puntuació addicional a l'estudiant serà l'equivalent a un nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

Tots aquells estudiants que vulguin participar en una estada del Programa Propi i que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d'idioma, podran fer una prova al Servei de Llengües que els permetrà obtenir un certificat que ho acrediti.

L'estudiant abona l'import de la seva matrícula a la universitat d'origen, i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida, excepte en els casos que s'especifiqui el contrari.

Podeu consultar més informació en l'enllaç següent:
Mobilitat i Intercanvi UAB


Informació d'interès
Directora de l'Escola:

Mercedes Abades
MAbades@santpau.cat

Coordinadora titulació:

Beatriz Campillo
BCampillo@santpau.cat

Coordinadora 1r Curs:

Maria Serret
MSerret@santpau.cat

Coordinadora 2n Curs:

Elvira Hernandez
EHernandezMa@santpau.cat

Coordinadora 3r Curs:

Maria Teresa Ricart
MRicart@santpau.cat 

Coordinadora 4t Curs:

Eva Román
ERoman@santpau.cat

Coordinadora de mobilitat i intercanvis:

Montserrat Guillaumet
MGuillaumet@santpau.cat

Coordinadora Recerca:

Eva Román
ERoman@santpau.cat 

Coordinadora de Calidad:


Rosalia Santesmases
RSantesmases@santpau.cat 


Coordinadores Màsters

Atenció d'infermeria a persones
amb problemes cardíacs:


Maria Teresa Ricart
MRicart@santpau.cat 

Infermeria gerontològica i
geriàtrica:


Elvira Hernández
EHernandezMa@santpau.cat

Infermeria intensiva:

Antonio Torres
ATorresQ@santpau.cat
 

Infermeria oncològica:

Adelaida Ramos
ARamosF@santpau.cat

Infermeria psiquiàtrica i
salut mental:


Montserrat Sirvent
MSirvent@santpau.cat

Infermeria perioperatòria:

Beatriz Campillo
BCampillo@santpau.cat 

Conductes Addictives:
Prevenció i Intervenció Infermera: 


Montserrat Sirvent
MSirvent@santpau.cat 

Atenció d'infermeria
al nen i a l'adolescent:  


Maria Serret
MSerret@santpau.cat 
 

Avís legal