Logo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Idioma del web:
Català Español English
Notícies
Infermeres Pioneres
Conferència
Podeu consultar el cartell de la conferència clicant sobre les imatges.
 

Planifica't la recerca de feina: guanyaràs efectivitat!
Activitat d'Orientació Professional
Podeu visulaitzar el cartell de l'activitat clicant sobre la imatge.
                         

VIII Seminari de Prevenció de Rsicos Laborals
Grau en Infermeria any 2017/18
 
Edició per als nous estudiants de Grau en Infermeria a l'EUI - Sant Pau del curs 2017/18.

Període i lloc per presentar la butlleta d'inscripció:

Dies 27/09/2017 i 28/09/2017 d'11 a 14h a la Consergeria de l'EUI

Seguint els enllaós, podeu accedir a:

Beques de Règim General
Convocatòria any acadèmic 2017/18
Ha sortit la convocatòria de beques de caràcter general (BOE 190, del 10 d'agost de 2017) per a estudiants universitaris a la Resolució del 3 d’agost de 2017 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2017 - 2018, para estudiantes que cursan estudios postobligatorios.

Termini de presentació: fins al 17 d'octubre de 2017

Per a més informació, consulteu el web de l'AGAUR i el següent full informatiu.

Procediment de matriculació màsters propis
Any acadèmic 2017/18

Seguint els enllaços que trobareu més avall, podeu accedir a tota la informació, instruccions i documentació necessàries per formalitzar la matrícula dels màsters que ofereix l’EUI per al curs 2017/18. De la mateixa manera, també podeu consultar els calendaris acadèmic i academicoadministratiu i tota la informació relativa als preus i les formes de pagament.

La modalitat de matriculació és online (automatrícula), i els terminis per fer-la estan especificats en el  document “Procediment i instruccions matrícula màsters”. En aquest mateix document, també hi trobareu informació sobre l’assegurança complementària (de contractació obligatòria per a tots els estudiants matriculats als màsters). 


Preinscripció Màsters
Any acadèmic 2017/18
L'aplicació per realitzar la preinscripció online als màsters 2017/18 que es detallen més abaix continua activa.

Seguint els enllaços, podeu consultar els programes dels màsters:

·  Atenció d’Infermeria al Nen i a l’Adolescent 

·  Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

·  Infermeria Oncològica


Així mateix, podeu accedir als següents documents:

Defensa tesi doctoral
El dilluns 24 de juliol va tenir lloc a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) la defensa de la tesi doctoral de Rosalia Santesmases, professora de la EUI-Sant Pau.
La tesi titulada “Nivell d’alfabetització en salut i pràctiques d’autocura en pacientes amb insuficiència cardíaca atesos a l’atenció primària” és un estudi descriptiu transversal multicèntric. El seu objectiu és determinar la relació entre el nivell d’alfabetització en salut i altres determinants sociodemogràfics en les pràctiques d’autocura dels pacients amb insuficiència cardíaca atesos en Atenció Primària.

El projecte s’ha dut a terme en els Centres d'atenció primària del Servei d'Atenció Primària Delta del Llobregat.
La tesi dirigida per la Dra. Maria Dolors Navarro Rubio i el Dr. Lluís González de Paz, tracta d’un estudi transversal multicèntric i aleatoritzat amb pacients diagnosticats d'insuficiència cardíaca que es visiten en centres d’atenció primària de l’àrea metropolitana de Barcelona (Hospitalet de Llobregat). El nivell d’alfabetització en salut es va mesurar amb la versió espanyola del Health Literacy Survey European Union Q-47. Es va analitzar la relació entre alfabetització en salut, les pràctiques d'autocura, variables sociodemogràfiques i clíniques mitjançant test d'ANOVA. Es va dur a terme un model de regressió lineal múltiple i es va calcular la contribució relativa de cada factor al model amb un procediment de Bootstrap de remostreig. El nivell d'autocura es va mesurar utilitzant l'Escala Europea de Autocuidado en Insuficiencia Cardíaca (EHFScBS), es va dur a terme l’anàlisi factorial confirmatori i el model de Rasch. Amb aquest treball d’investigació es posa en valor l’ experiència significativa en l’atenció prestada als pacients amb insuficiència cardíaca i del paper actiu que tenen les infermeres en la prevenció i promoció de la salut en atenció primària.
A més, s’ha profunditzat en el paper que tenen les infermeres i metges d'atenció primària en l’atenció dels pacients amb baix nivell d'alfabetització de la salut per adaptar els missatges educatius per millorar la comprensió. Davant l'absència d'instruments específics de mesurament de l'alfabetització en salut preguntar als pacients pel nivell acadèmic pot ajudar a mesurar el nivell d'alfabetització en salut.

La professora Santesmases, ha aconseguit la qualificació de doctor cum laude per la UIC.

L’EUI - Sant Pau renova la seva acreditació del títol oficial dels estudis del Grau en Infermeria com a centre adscrit a la UAB
En data 28 de juliol de 2017, l'Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau, centre adscrit a la UAB, va rebre l’informe definitiu “favorable” de l’acreditació del Grau d’Infermeria, emès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), obtenint així el segell de qualitat de l’AQU.
A partir de l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior, l'AQU ha dissenyat un marc de seguiment de les titulacions universitàries per tal d’adequar-se als estàndards i directrius marcats per l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) en col•laboració amb altres xarxes universitàries europees. Durant el procés d’acreditació, s’avaluen sis aspectes: la qualitat del programa formatiu, l'adequació del professorat al programa, la informació publicada sobre les titulacions, el sistema de garantia interna de qualitat, els sistemes de suport a l'aprenentatge i els resultats obtinguts.

Desprès de superar amb èxit la corresponent auditoria, obtenint bons resultats en tots els indicadors de seguiment, el Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha resolt concedir la renovació de l’acreditació per un període de sis anys més.

Reducció excepcional dels preus dels màsters
Any acadèmic 2017/18

D'acord amb la resolució del Consell Social de la UAB, els preus dels màsters de l'EUI - Sant Pau experimentaran una reducció excepcional en el curs acadèmic 2017/18.

Tots els estudiants que es matriculin gaudiran dels preus reduïts excepcionals, que són els que es detallen a continuació:
  • Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent    3.800 €   3.120 €  
  • Infermeria Gerontològica i Geriàtrica             3.800 €   3.120 € 
  • Infermeria Intensiva                                    4.200 €   3.300 €   
  • Infermeria Oncològica                                  3.800 €   3.120 €
  • Infermeria Perioperatòria                             4.200 €   3.300 €
  • Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental             3.800 €   3.120 €    

Nota: el període per formalitzar la matrícula serà del 14 al 24 de juliol de 2017.


Homologació de títols estrangers
Any acadèmic 2016/17

Les persones que han fet estudis universitaris d'infermeria a l'estranger i han obtingut, del MECE, una resolució d'homologació del seu títol condicionada a la superació de requisits formatius complementaris, podran fer-los en aquest centre.

Podeu consultar tota la informació referent als tràmits administratius i als programes de les matèries a través del següent document informatiu.

Nota:Segons la nova normativa del Ministeri, els expedients tramitats i resolts conforme al RD86/1987, del 16 de gener, hauran d'haver superar la prova de conjunt com a màxim en data 30 de setembre de 2017.

Aplicació de la Llei antitabac al Recinte de Sant Pau
Llei 42/2010 de 30 de novembre en contra del tabaquisme
 El recinte de Sant Pau és un espai cultural, universitari, de recerca i sanitari.
 
Respecteu les àrees sense fum i apagueu les cigarretes en els cendrers que trobareu degudament senyalitzats al plànol.
Per què Sant Pau?
Per què l'Escola de Sant Pau?
Novetats
Algunes dades significatives del centre

Defensa tesi doctoral

L’EUI - Sant Pau renova la seva acreditació del títol oficial dels estudis del Grau en Infermeria com a centre adscrit a la UAB

Contacte i localització
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA
 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 C/ Sant Antoni Maria Claret, 167
 08025 BARCELONA
Tel.: 93.553.76.93
Fax:  93.553.76.94
www.santpau.cat/eui

Informació y Atenció a l'estudiantat
Horaris: d'11 h a 14.30 h (dl. a dj.)
              i d'11 h a 13.30 h (dv.)
              Excepte agost, vacances de
              Nadal i Setmana Santa

   - Presencial:
     als punts d'informació de l'EUI

   - Telefònica:
     Tel. 93.553.77.77 / 93.553.77.78

   - Correu electrònic
      A/e: seui@santpau.cat


Informació de matrícules:
 - Correu electrònic
      A/e: secretariaeui@santpau.cat 
Incidències tècniques:
 - Correu electrònic
      A/e: incidtecniques-eui@santpau.cat 
- Localització: Accedir al plànol
Centres de Pràctiques
Centres intrahospitalaris
Centres extrahospitalaris
Accessos directes
Identificació usuaris
 - Obtenció/canvi usuari: NIA i/o paraula de pas per accedir al Campus EUI-SP
 - Obtenció paraula de pas per accedir al correu institucional UAB
Grau en Infermeria
 - Aula Virtual EUI - Sant Pau
 - Campus EUI - Sant Pau
 - Automatrícula (desactivat)
 - Consulta dia de matrícula (No activat)
 - Mobilitat i intercanvi
Màsters propis
 - Registre online
 - Preinscripció online 
 - Automatrícula (no activat)
Homologació títols estrangers
Suggeriments i reclamacions
Directori
Accés restringit
Logotip de centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona

Avís legal